Jaké je různé využití montovaných hal?Montované haly nacházejí široké možnosti využití napříč různými odvětvími. Samotná výstavba montované haly je jak časově rychlá, tak i finančně nízká oproti například zděným halám, kde je vše až dvojnásobně náročnější. Podíváme se na průběh výstavby montované haly a možnosti využití.

Průběh výstavby montované haly

Na začátku jakékoliv stavby je záměr investora, kam patří především účel stavby, ten je zásadní. Dále je potřeba brát v úvahu umístění stavby, velikost stavby včetně základního členění vnitřních dispozic. Společně s realizační firmou se pak investor může pustit do zahájení procesu výstavby.

Jakmile je vydáno stavební povolení, začíná fáze přípravy a zabezpečení stavby, tedy zřízení připojovacích bodů jako jsou elektřina nebo voda.

Výstavbu montované haly je možné realizovat pomocí generálního dodavatele stavby nebo formou dílčích dodavatelů. Společnost PROMO HALY má již letité zkušenosti s výstavbou montovaných hal a má za sebou řadu realizací. Na společnost se prot lze obrátit jak na dílčího dodavatele, tak také jako na generálního dodavatele stavby, díky čemuž má vše pod kontrolou, rovněž investor může kontrolovat průběh stavby svým technickým dozorem.

Typy montovaných hal

Montované haly je možné použít pro nejrůznější účely. Mezi typické účely patří tyto využití montovaných hal:

Administrativní budovy – administrativní haly jako elegantní řešení včetně vzhledového dojmu.

Autosalony, servisy, myčky aut, STK – tato odvětví najdou v montovaných halách velmi praktické využití.

Prodejní haly, obchodní centra – montované haly pro obchodní účely poskytují flexibilní dispoziční řešení i řadu možností venkovního designu.

Průmyslové výrobní haly – zde dosahují montované haly maximálního využití, řadu možností dispozičních řešení ocelové konstrukce.

Skladové haly, logistická centra – tento účel patří spolu s výrobními halami k nejžádanějším montovaným halám.

Sportovní víceúčelové haly – díky rámové nebo obloukové konstrukci mohou montované haly sloužit řadě sportovních aktivit.

Zemědělské haly – zde nacházejí montované haly uplatnění například pro skladování plodin nebo parkování zemědělských strojů, také jako ustájení zvířat.

Ať už potřebujete jakékoliv využití montované haly, zvolte si realizační firmu se zkušenostmi a kvalitními výsledky. Takovou společností je firma PROMO HALY, která vám bude spolehlivým partnerem.