Potřebujete zajistit správu nemovitostí? Obraťte se na odborníkySprávu nemovitostí a realitní činnost zajišťuje HC Reality. Jedná se o českou společnost poskytující komplexní služby pro správu majetku, bytového a nebytového fondu bytových družstev, společenství vlastníků bytových jednotek i pro objekty ve vlastnictví soukromých a právnických osob. Jejím cílem je poskytování kvalitních služeb za adekvátní ceny, spokojenost klientů se správou majetku a vznik dlouholetých vazeb mezi společností a klienty, které se zakládají na vzájemné důvěře.

Společnost nabízí své služby již dlouhou dobu. Během svého působení prošla velmi dynamickým vývojem. Má za sebou stále rostoucí počet spokojených klientů a neustále rozšiřuje svoje portfolio. Díky své praxi v oboru se zlepšuje a rozvíjí ve správě bytových domů, nebytových prostor a komerčních nemovitostí i v navazující realitní a developerské činnosti. Své služby nabízí v oblasti správa nemovitostí pro fyzické či právnické osoby, které jsou vlastníky bytových či nebytových prostor, společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytových družstev.

Administrativní a ekonomické služby

Sleduje změny ve vlastnictví či nájmu bytových a nebytových prostor a jednotek. Eviduje náklady. Přepisuje a kontroluje platby nájemného i zálohy na služby. Vede kompletní účetnictví pro SVJ, BD, právnické či fyzické osoby. Zpracovává roční vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor. Zastupuje klienty při vymáhání dlužného nájemného a dalších pohledávek. Podrobnosti naleznete na hcreality.cz.

Údržba nemovitostí zahrnující služby servisní a technické

Do této oblasti spadá technická prohlídka objektu, zhodnocení stavu nemovitosti, doporučení zásahů a úprav nemovitosti a návrh a sestavení plánu oprav. Vedení a archivace technické dokumentace nemovitosti. Evidence, zajištění a kontrola revizí technických zařízení dle stanovených zákonných norem a nařízení, nebo zajištění či zprostředkování běžné údržby nemovitosti, rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí, doporučení ověřených dodavatelů se zárukou na kvalitně provedenou zakázku.

Služby právního charakteru

Ty řeší přes spolupracující právní kancelář nebo formou smluvních právníků. Vše zadává dle informací a finančních možností jednotlivých klientů. Pověření zaměstnanci jsou přítomni u soudního jednání a mají za úkol také vyřizovat potřebné náležitosti a to z pověření či zplnomocnění majitelů nemovitostí.